News Ticker

Реклама

Схема на рекламта в сайта вижте в галерията най-отдолу.

Цени:

Начална страница:
 • Позиция 1 – 100лв/месец
 • Позиция 2 – 85/70лв/месец, над/под слайдера.
 • Позиция 3 – 70лв/месец (най-отгоре на страничната лента), 45 лв/месец (позиция под секцията видео)
 • Позиция 3+ – 30 лв/месец (позиция под секцията интересно видео), 15 лв/месец (позиция под секцията класации).
 • Позиция 4 – 40лв/месец
 • Позиция – 50лв/месец
 • Позиция 6/6+ – 30/10лв/месец
 • Позиция 7 – 55лв/месец
Статия:
 • Позиция 10 – 70лв/месец. Показва се във всяка статия.
 • Позиция 10+ – 55лв/месец. Показва се във всяка статия.
 • Позиция 10А – 45лв/месец. Показва се във всяка статия.
 • Позиция 11 – 60лв/месец (най-отгоре на страничната лента), 45 лв/месец (позиция под секцията видео)
 • Позиция 11+ – 25 лв/месец (позиция под секцията видео)
Категории:
 • Позиция 8 – 30лв/месец. Показва се във всяка категория.
 • Позиция 9 – 30лв/месец. Показва се във всяка категория.
 • Позиция – 10лв/месец. Показва се във всяка категория.
Размерите на рекламите може да видите в схемите по-долу. Ротиращата се реклама не зависи от импресии, ротацията е на всеки 10 секунди, ротират се не повече от 5 реклами едновеременно.
При заемане на повече от една позиция отстъпки от 10 до 50%.
При заемане на позиция за повече от един месец отстъпки от 5 до 50%.
комбинация от двете отстъпки е възможна само при отделно договаряне.
Списанието.com си запазва правото да променя цените по свое усмотрение, без задължение да уведомява потребителите на сайта.
 Всички посочени цени са без ДДС.